Aksjologia w kształceniu pedagogów

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym.Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i efekty edukacji...

Homepage