Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny

E-książki

Informacje

Kompletność tej niezwykłej monografii polega z jednej strony na wykorzystaniu teorii, badań i statystyk z wielu krajów, badań międzynarodowych i źródeł oraz raportów i rekomendacji instytucji międzynarodowych, z drugiej zaś - na objęciu zakresem penetracji badawczej wszelkich...

Homepage