Analiza dyskursu W poszukiwaniu tożsamości współczesnej młodzieży

Poradniki

Informacje

Główny problem naukowy pracy został wybrany bardzo celnie. Nie mieliśmy dotąd w polskim językoznawstwie i szerzej - w polskiej humanistyce takich badań, które ukazywałyby dyskurs tożsamościowy współczesnej młodzieży.Jest to fascynująca tematyka, zważywszy na dynamikę różnych...

Homepage