Awantury w rodzinie

Historia

Informacje

"Ta książka chce być moją historią literatury, moim romansem z Melpomeną, dziennikiem podróży, nade wszystko: pamiętnikiem o ludziach [...] o moich z nimi rodzinnych sympatiach, zażyłościach, niewinnych awanturach [...]" pisał o "Awanturach w rodzinie" ich autor. Jest to zbiór...

Homepage