Dobra wola

E-książki

Informacje

"Dobra wola to zwrócenie się całkowite człowieka do Boga, skierowanie wszelkich władz do Niego, odnowienie harmonii między stworzeniem a sale konferencyjne w Krakowie Stwórcą, synowski powrót dziecka do Ojca niebieskiego. Jest to wspaniałomyślne postanowienie duszy poświęcenia się chwale Boskiego Mistrza i...

Homepage