Dominikanie o prawdzie

Nauki humanistyczne

Informacje

W sześćsetną rocznicę powstania Studium Generalnego w Krakowie grupa wykładowców Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów, będącego kontynuatorem tradycji studium generale, przygotowała publikację inspirowaną dewizą Zakonu Kaznodziejskiego ? ?Prawda? (Veritas). Zamiar ten...

Homepage