Dyktatura generała Primo de Rivery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem niniejszej pracy jest ukazanie głównych koncepcji polityki zagranicznej gen. Primo de Rivery i podejmowanych w oparciu o nie działań w odniesieniu do Afryki, Europy i Ameryki Łacińskiej. Analiza poglądów i działań dyktatora pozwoli określić jego stosunek do tradycji...

Homepage