Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Publikacja zawiera cele i treści kształcenia dla wszystkich obszarów edukacji matematycznej realizowanej w domu i w przedszkolach, z uwzględnieniem podstawy programowej. Każdy obszar edukacji jest omawiany w osobnym rozdziale.Na początku przedstawiono prawidłowości psychologiczne i...

Homepage