Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych

Pedagogika

Informacje

Przedstawione w tej pracy teorie koncentrują się na istotnych aspektach niedostosowania społecznego i odporności psychicznej. Koncepcje te stanowią jednocześnie podstawę dla różnych typów interwencji psycho-korekcyjnych, które autor omawia w kolejnych rozdziałach pracy.W naukach...

Homepage