Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy

E-książki

Informacje

Celem niniejszej monografii, będącej owocem pracy specjalistów różnych ośrodków Polski i Federacji Rosyjskiej, jest refleksja nad rolą historycznych zaszłości, głównie wzorców i modeli w zakresie prawnych (w tym prawnokonstytucyjnych) ram oraz realnego funkcjonowania państwa...

Homepage