Globalny kryzys a jednocząca się europa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Obecny kryzys zaskoczył prawie wszystkich, łącznie z wybitnymi przedstawicielami ekonomii. To zaskoczenie nie odnosi się może do samego wystąpienia kryzysu, ale raczej jego skali, zasięgu i czasu trwania.Zamiarem autorów niniejszej publikacji było przedstawienie wstępnych analiz...

Homepage