ich und du 3 Nowa edycja Podręcznik do języka niemieckiego z płytą CD

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

ich und du. Nowa edycja to zmieniona wersja popularnego sześcioletniego kursu dla dzieci rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Podręcznik został dostosowany do wymogów zmienionej ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r.

Homepage