Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych

E-książki

Informacje

Istotne znaczenie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wynika z faktu, że określa ona "ścieżkę dokumentu", począwszy od jego sporządzenia, poprzez przepływ do komórek pośrednich, kontrolę, ewidencję połączoną z właściwym grupowaniem w akta...

Homepage