Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7

E-książki

Informacje

Tom VII zawiera analizę przetwarzania informacji zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym. Szczegółowej analizie poddane zostały regulacje prawne odnoszące się do zasad gromadzenia i wykorzystania różnego rodzaju informacji zgromadzonych przez organ administracji w toku postępowania...

Homepage