Kalendarz 2017 Świat Bojków i Łemków

Ścienne

Informacje

Łemkowie to grupa górali ruskich niezwykle barwna pod względem obrzędów, stroju, wierzeń, ale też kultury materialnej, której śladem są wspaniałe drewniane cerkwie, jak choćby te w Powroźniku, Owczarach, Skwirtnem i Komańczy.Bojkowie zamieszkiwali Karpaty od Wysokiego Działu w...

Homepage