Katechizm SP 4 Zaproszeni przez Boga podręcznik

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Poznaję Boga i w Niego wierzę? nr AZ-2-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.Treści podręcznika skupione są wokół tematu przyjaźni dziecka z Jezusem, która wyraża się w trosce o życie duchowe, poznawanie...

Homepage