Komórki roślinne w warunkach stresu cz.1 t.1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja bogato ilustrowana (ryciny, wykresy, schematy, liczne tabele). Stanowi znakomity podręcznik dla studentów kierunków studiów: biologia, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, a także dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Zawiera bogaty...

Homepage