Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa

Ekonomia i finanse

Informacje

Książka przyczynia się do rozwoju teorii, metodologii i rozwiązań praktycznych w ramach rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.Autorka zaproponowała metodę pomiaru oddziaływania społecznego, ekonomicznego i środowiskowego przedsięwzięć, szczególnie...

Homepage