Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 1. FUNKCJONOWANIE SEKTORA BANKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

E-książki

Informacje

Kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych dążących do poprawy konkurencyjności należała do najważniejszych problemów bankowości polskiej w latach 1990. i z pewnością nadal stanowić będzie integralny element przemian strukturalnych sektora bankowego w Polsce. Ranga tego...

Homepage