Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac

E-książki

Informacje

Przepisy zobowiązują pracodawcę do obliczania co miesiąc składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, pobrania ich z wynagrodzenia, przekazania do ZUS i wypełniania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych dla wszystkich ubezpieczonych, a w dalszej kolejności do...

Homepage