Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

E-książki

Informacje

(Fragment z Wprowadzenia do książki):Przez ostatnie 25 lat moje badania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na dziejach Kościoła i duchowieństwa w średniowiecznej Polsce oraz państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Zwykle zawierały one wątki porównawcze i odniesienia do...

Homepage