Kryminologia

Podręczniki

Informacje

Dekoracyjne folie okienne

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym Dekoracyjne folie okienne i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś - przestępczość jako zjawisko społeczne.Holistyczne...

Cena: 205,86
Dostępność: dostępny do tygodnia