Metody ekonomiki sektora informacyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych - ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody http://marlibo-medica.pl/ i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określono znaczenie...

Homepage