Nanochemia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Nanochemia w ujęciu interdyscyplinarnym!Wyzwaniem w nanochemii jest jej różnorodność, dlatego Autorzy - znani na całym świecie specjaliści - stworzyli podręcznik o multidyscyplinarnym charakterze, w którym prezentują nowatorskie podejście dotyczące koncepcji nanonauki i...

Homepage