Porównanie fragmentu utworu literackiego z dziełem malarskim. Przykładowe arkusze maturalne poziom rozszerzony

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

catering dietetyczny

W publikacji tej uczeń będzie musiał dokonać porównania fragmentu utworu literackiego z dziełem malarskim. Tekst albo teksty mogą być catering dietetyczny nowe dla zdającego, literackie lub nieliterackie. Tematy powinny zawierać polecenie, np. zanalizowania i zinterpretowania tekstów, porównania tekstów -...

Cena: 22,55
Dostępność: dostępny do tygodnia