Prawa lekarza

Medycyna

Informacje

W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz http://hefter.pl/ wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw...

Homepage