Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe

Prawo

Informacje

Podręcznik do ćwiczeń praktycznych z umiejętności stosowania przepisów prawa przedstawia przykładowe stany faktyczne z zakresu prawa cywilnego #8211; części ogólnej i prawa rzeczowego. Autorki w pracy nad książką korzystały m.in. z własnych doświadczeń ze współpracy z...

Homepage