Rachunkowość Finansowa część II PADUREK

Szkoły zawodowe

Informacje

busy do anglii

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘSC II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA A.36W publikacji ,,Rachunkowość busy do anglii finansowa. Część II\" omówiono pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody...

Cena: 29,81
Dostępność: dostępny od ręki