Religie współczesnego... cz.2 Hinduizm

Religia i religioznawstwo

Informacje

Autor prezentuje współczesne religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ukazuje ich bogactwo i najbardziej typowe dla nich formy ekspresji: obrazy, znaki, metafory, mity oraz rytuały. W oparciu o najnowsze badania odróżnia pierwotne założenia religii od ich późniejszych interpretacji. Swoje...

Cena: 27,53
Dostępność: dostępny do tygodnia