Romeo i Julia. Lektura z opracowaniem

Książki dla dzieci

Informacje

Książka zawiera: starannie przygotowany tekst utworu, opatrzony na marginesach ojaśnieniami i http://www.memento.zagan.pl/ komentarzami (oznaczony symbolami garficznymi), życiorys autora, streszczenie lektury, dokładne omówienie problematyki.

Homepage