Teoria inwestycji finansowych

Podręczniki

Informacje

Niniejszy podręcznik, poświęcony teorii inwestycji finansowych, obejmuje problematykę deterministycznych przepływów pieniężnych, jednookresowych losowych przepływów pieniężnych, instrumentów pochodnych oraz uogólnionych przepływów pieniężnych. Początkowe fragmenty zawierają...

Cena: 37,33
Dostępność: dostępny od ręki