Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji

E-książki

Informacje

W książce poruszono problematykę tożsamości cywilizacji europejskiej. Podjęto próbę przedstawienia opracowania o możliwie interdyscyplinarnym i wieloaspektowym charakterze. Autor wyszedł od problematyki poświęconej tożsamości podmiotów zbiorowych i teorii cywilizacji. Następnie...

Homepage