W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej

E-książki

Informacje

Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. "rdzennej" fenomenologii Edmunda Husserla. Autor http://digcomp.org.pl/ odsłania najpierw podstawowe cechy i założenia samej fenomenologii Husserla by następnie podążyć tropem jego kontynuatorów. W dalszej części...

Homepage