Walory rewalidacyjne wybranych dyscyplin sportu uprawianych na wózkach

E-książki

Informacje

Praca dotyczy roli sportu w życiu osób niepełnosprawnych, podejmując wieloaspektowo zagadnienie charakterystyki niektórych dyscyplin pod http://www.refan-lublin.pl/zamowienie.php kątemkategoryzacji regulaminowej, metodyki treningu sportowego oraz jego uwarunkowań fizjologicznych i psychologicznych w ujęciu holistycznym....

Homepage