Zarządzanie działalnością innowacyjną

E-książki

Informacje

Inspiracją do podjęcia prac nad wydaniem niniejszej książki było uruchomienie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie specjalności o nazwie "Zarządzanie innowacjami w gospodarce opartej na wiedzy". Program realizowany był głównie przez autorów tej pracy. W trakcie jego realizacji...

Homepage