Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Prawo

Informacje

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a tkanina antystatyczna także dostęp do aktów prawnych. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia adwokatom, radcom prawnym, a...

Homepage